Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Výzkumná a pedagogická činnost je zaměřena na celou oblast strojírenské technologie, zahrnující klasické i nekonvenční metody obrábění, teorii a metodiku obrábění, optimalizaci obráběcího procesu, technologii automatizovaných výrob, nástroje na obrábění, strojírenskou metrologii, diagnostiku kvality obrobených povrchů, projektování výrobních systémů, procesů a montážních prací, ekologii technologií obrábění.


Ve vědeckovýzkumné činnosti se odbor zabývá studiem teoretických problémů důležitých úseků strojírenské technologie, zejména obrábění a montáže, obráběcích nástrojů, strojírenské metrologie a diagnostiky obrobených povrchů, projektování výroby a strojírenských závodů, navrhováním výrobních postupů, CAD, CAM. Další významnou oblast představuje automatizace inženýrských prací a ekologie obrábění. Výzkum se zabývá teoretickými i praktickými otázkami.


Technologie obrábění

V rámcích této důležité oblastí strojnícho inženýrství ústav zajišťuje práce v směru navrhování technologie obrábění, optimalizace technlogie, zkoušky řezných nástrojů a materiálů...

Číst dál

Projektování

Oblast projektování je zaměřena na navrhování nových výrobních systémů, modernizace a optimalizace stávajících výrobních procesů a systémů, poradenství v oblasti plánování investic, aplikaci moderních nástrojů konceptu digitální továrny...

Číst dál

Metrologie

Metrologické vybavení ústavu umožňuje provádět měření rozměrových charakteristick na souřadnicovém měřicím stroji, měření kvality povrchu z hlediska drsnosti a zbytkových napětí, měření řezných sil a teplot při obrábění...

Číst dál


Paralelně se základním výzkumem řeší ústav aktuální úkoly přímé aplikační povahy pro průmyslové závody a další organizace. Největším odběratelem výsledků vědeckovýzkumné činnosti je strojírenství, ale řešená problematika pokrývá prakticky všechny oblasti výrobní činnosti, od zemědělství po energetiku. Ústav spolupracuje s partnerskými katedrami jiných technických universit. Ústav též spolupracuje s výzkumnými ústavy a podniky v leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu a všeobecném strojírenství.


Kontakt

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie
Fakulta strojní
ČVUT v Praze
Technická 4
166 07 Praha 6 Dejvice

Tel: 224 352 611; 224 352 610
Fax: 224 310 292
E-mail: u12134@fs.cvut.cz
Web: www.u12134.fsid.cvut.cz
Web: www.technologie.fs.cvut.cz